Tłumaczenia specjalistyczne w biurze tłumaczeń on-line

Tłumaczenia specjalistyczne w biurze tłumaczeń on-line

1 grudnia, 2022 3 przez admin

Zgodnie z regułą Vilfredo Pareto 20% Klientów przysparza 80% przychodów przedsiębiorstwa, toteż każde biuro tłumaczeń pragnie pozyskać jak najwięcej klientów kluczowych. Klienci kluczowi to Ci, którzy zlecają duży wolumen usług lub zamawiają duży wolumen produktów i na takich powinno zależeć nam – jako właścicielom firm tłumaczeniowych – najbardziej.

Artykuły eksperckie promujące biuro tłumaczeń

Aby się czymś wyróżniać wśród biur tłumaczeń, prawdopodobnie najlepszą strategią będzie skoncentrować się na wąskiej branży, w której byłoby pożądane, by jawić się publicznie jako ekspert ds. tłumaczeń. Do tego celu posłużyć może na przykład pisanie i publikowanie artykułów sponsorowanych w branżowych czasopismach specjalistycznych. Artykuły eksperckie są czytane przez fachowców z danej branży i jeśli znajdą ich uznanie, agencja tłumaczeń specjalistycznych ma szansę dopisać sobie do listy obsługiwanych klientów kolejną zacną firmę lub instytucję.

Tłumaczenia specjalistyczne w biurze tłumaczeń
Tłumaczenia specjalistyczne w biurze tłumaczeń

Dziedziny tłumaczeń specjalistycznych

Biuro tłumaczeń Best Text

Spore pole do popisu istnieje w zakresie wyboru specjalizacji tłumaczeniowych. Wiadome jest, iż zbyt szeroka gama języków i dziedzin obniża jakość usług, toteż właścicielowi biura tłumaczeń specjalistycznych lepiej jest skupić się na kilku pokrewnych dziedzinach w kilku-kilkunastu językach obcych, w których zatrudnia fachowców niż płynąć szerokim nurtem specjalności w stylu „od mydła do powidła”. Z tego względu np. biuro tłumaczeń specjalistycznych Best Text (strona internetowa: www.besttext.pl) wybrało kilka dziedzin pokrewnych, w których się specjalizuje. Obejmują one nauki przyrodnicze takie jak: medycyna, chemia, weterynaria, farmacja, biologia, biotechnologia, rolnictwo i kosmetologia. Inne biura wybrały inne pokrewne specjalizacje, takie jak np. mechanika, robotyka i elektronika (zatrudniając tłumaczy specjalistycznych po studiach na kierunkach technicznych). Dzięki temu rynek się na tyle wyspecjalizował, iż każdy przedsiębiorca z branży tłumaczeń specjalistycznych znalazł swoją niszę, a Klienci otrzymują tłumaczenia wysokiej jakości zarówno pod kątem językowym, jak i merytorycznym.